google4c3a6e2f4a80cda5.html


Lycka är något alla vill ha,
 att leva ett rikt, helt och meningsfullt liv.

När vi gör något som verkligen betyder något för oss, när det känns
rätt och meningsfullt då upplever vi stark livskraft.
Men precis som alla andra mänskliga känslor varar inte lyckokänslan för evigt.
 Lidandet är en del av livet, det bara är så. Det finns inget sätt att
undgå det men det positiva är att vi kan lära oss hantera, göra plats för det och mildra konsekvenserna.

 

Välkommen att möta dig själv i mötet med mig.

 

Jag finns för att guida dig i en metod som heter Psykosyntes, en praktisk psykologi där viljan, kärleken och det egna ansvaret är centrala begrepp.
En stor fördel med psykosyntesen är att jag inte ställer någon diagnos utan utgår från det du berättar, det som sker i mötet mellan dig och mig.
Det handlar så ofta om relation, din relation till dig själv och till andra.

 

Jag jobbar utifrån övertygelsen att vi alla inom oss har en kärna där allt är perfekt, Ditt Sanna Jag.
Syftet är att komma till klarhet med din innersta längtan, vem du är, vad du vill och vart du är på väg.

" Tänk om det faktiskt är så att jag redan är allt som jag behöver vara"

Ett annat syfte är att komma till insikt med vad som begränsar dig och hur du ska övervinna eventuella hinder för att komma vidare och leva ut din fulla potential.

Det kan resultera i nya vägval, vägar som du inte trodde fanns.
Vägar som öppnar dörrar till något nytt och som känns mer som Du.

 

 " Alla själar har sin resa att göra.
Jag har min.
Och hur vill jag att den resan ska vara?"


 

" Jag tror att man med terapi kan komma till insikt om att man har kraft och makt över sitt liv så att man då kan bryta en ond cirkel."
Malou Von Sivers


"Jag tror att alla människor behöver gå och prata av sig "
Patrik Sjöberg